Basic EDN v.2.1
Import image(s): EDN 256, 101, COATING (.jpg, .png, .tif)  

Download file type:Adobe Photoshop Curve (.acv)Adobe Gradient Map (.grd)GIMP curve (.crv)GIMP gradient (.ggr)LUT 1D (.cube)Scanned normalized data (.cvs)

Linearized result:
http://www.EasyDigitalNegatives.com